Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

Xem toàn văn Thông tư: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.148.257

Khách Online : 1.250