Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Nội vụ

Xem chi tiết Thông báo: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 26.368.726

Khách Online : 400