Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Nội vụ

Theo đó, Bộ Nội vụ bổ sung thêm 12 chỉ tiêu tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên.
Chi tiết xem tại Thông báo số 4989/TB-BNV: Tại đây

Thanh Tuấn

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.917.639

Khách Online : 417