Thông báo triệu tập, danh sách thí sinh, tài liệu,và hướng dẫn cách làm bài thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên cao cấp năm 2021

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021 thông báo triệu tập CBCCVC dự thi nâng ngạch, thăng hạng lên CVCC năm 2021 gồm các tài liệu sau: 
1. Thông báo triệu tập thí sinh dự thi;
2. Danh mục tài liệu;
3. Danh sách dự thi;
4. Hướng dẫn cách làm bài thi.

Xem toàn văn các tài liệu trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Tải về
Danh mục tài liệu Tải về
Danh sách thí sinh dự thi Tải về
Hướng dẫn cách làm bài thi Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.227.764

Khách Online : 579