Thông báo số 999/TB-VPBNV ngày 25/11/2020 của Văn phòng Bộ Nội vụ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

File đính kèm.

Xem toàn văn Thông báo số 999/TB-VPBNV: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.268.573

Khách Online : 748