Thông báo số 859/TB-VTLTNN ngày 17/8/2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về Lịch phát sóng phim tài liệu "Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Một chặng đường phát triển".

Xem toàn văn Thông báo số 859/TB-VTLTNN: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.590.208

Khách Online : 193