Thông báo số 859/TB-VTLTNN ngày 17/8/2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về Lịch phát sóng phim tài liệu "Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Một chặng đường phát triển".

Xem toàn văn Thông báo số 859/TB-VTLTNN: Tại đây

Tin khác

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.452.641

Khách Online : 197