Thông báo số 684/TB-BNV ngày 22/02/2018 của Bộ Nội vụ về Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ năm 2018

Xem toàn văn Thông báo: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.422.892

Khách Online : 8.099