Thông báo số 6579/TB-HĐT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Vụ trưởng về lịch thi trình bày đề án đối với chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Xem toàn văn Thông báo số 6579/TB-HĐT: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.427.220

Khách Online : 8.341