Thông báo số 6146/TB-BNV ngày 24/11/2017 của Bộ Nội vụ về Danh sách dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2017

Xem toàn văn Thông báo số 6146/TB-BNV và Danh sách dự thi: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 26.368.691

Khách Online : 380