Thông báo số 6146/TB-BNV ngày 24/11/2017 của Bộ Nội vụ về Danh sách dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2017

Xem toàn văn Thông báo số 6146/TB-BNV và Danh sách dự thi: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.137.720

Khách Online : 533