Thông báo số 5843/TB-BNV ngày 05/11/2020 của Bộ Nội vụ về Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ năm 2020

Xem toàn văn Thông báo số 5843/TB-BNV trong file đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Thông báo số 5843/TB-BNV Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.251.957

Khách Online : 1.032