Thông báo số 5623/TB-BNV ngày 26/10/2020 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

File đính kèm.

Thông báo tuyển dụng số 5623/TB-BNV Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.270.148

Khách Online : 586