Thông báo số 4290/TB-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2018

Xem toàn văn Thông báo số 4290/TB-BNV: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.435

Khách Online : 293