Thông báo số 405/TB-HĐTS ngày 20/3/2019 của Hội đồng tuyển sinh đại học Hệ chính quy năm 2019 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

Xem toàn văn Thông báo tuyển sinh: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.295.545

Khách Online : 392