Thông báo số 386/TB-VKH ngày 02/12/2020 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

File đính kèm.

Xem toàn văn Thông báo: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.266.633

Khách Online : 1.039