Thông báo số 384/VKH-QLNN ngày 22/11/2018 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ về việc thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ năm 2019

Xem toàn văn Thông báo số 384/VKH-QLNN: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.426.420

Khách Online : 8.232