Thông báo số 3601/TB-BNV ngày 01/8/2018 của Bộ Nội vụ thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ đợt 2 năm 2018

Xem toàn văn Thông báo: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.939.834

Khách Online : 618