Thông báo số 3601/TB-BNV ngày 01/8/2018 của Bộ Nội vụ thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ đợt 2 năm 2018

Xem toàn văn Thông báo: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.423.659

Khách Online : 8.190