Thông báo số 3068/TB-BNV ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân công công tác Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Thông báo: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.939.935

Khách Online : 656