Thông báo số 3068/TB-BNV ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân công công tác Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Thông báo: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.425.969

Khách Online : 8.289