Thông báo số 2900/TB-BNV ngày 16/6/2021 của Bộ Nội vụ về danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm và chủ đề của Đề án thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Xem toàn văn Thông báo số 2900 và Danh sách người đủ điều kiện dự thi trong File đính kèm dưới đây.

File đính kèm.

Thông báo số 2900 Tải về
Danh sách người đủ điều kiện dự thi Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.748.571

Khách Online : 625