Thông báo số 2662/TB-BTĐKT ngày 14/10/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2021

Xem toàn văn Thông báo số 2662/TB-BTĐKT trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Thông báo số 2662/TB-BTĐKT Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.254.819

Khách Online : 832