Thông báo số 2550/TB-HĐTD ngày 10/6/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ về kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Thông báo số 2550/TB-HĐTD, tại đây:

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.148.002

Khách Online : 1.314