Thông báo số 2550/TB-HĐTD ngày 10/6/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ về kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Thông báo số 2550/TB-HĐTD, tại đây:

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.295.582

Khách Online : 412