Thông báo số 232/TB-VKH ngày 23/7/2020 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 216/TB-VKH ngày 06/7/2020 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước về tuyển dụng viên chức năm 2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Thông báo số 232/TB-VKH Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.268.457

Khách Online : 754