Thông báo số 2273/TB-BNV ngày 31/5/2022 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2022

Xem toàn văn Thông báo số  2273/TB-BNV trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Thông báo số 2273 Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.322.902

Khách Online : 2.149