Thông báo số 1970/TB-HĐTD ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về danh sách thi. số báo danh, ca thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức Bộ Nội vụ năm 2018

Xem toàn văn Thông báo: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.770.343

Khách Online : 1.118