Thông báo số 1970/TB-HĐTD ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về danh sách thi. số báo danh, ca thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức Bộ Nội vụ năm 2018

Xem toàn văn Thông báo: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.286

Khách Online : 211