Thông báo số 1652/TB-HĐTD ngày 12/4/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi tuyển công chức tại Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Thông báo: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.348

Khách Online : 243