Thông báo số 14/VKH-QLKH ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019 lần 2

Xem toàn văn thông báo: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.146.981

Khách Online : 1.559