Thông báo số 1379 BNV-ĐT ngày 29/03/2019 của Bộ Nội vụ về việc ban hành các chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức

Xem toàn văn: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.295.481

Khách Online : 356