Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức về Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức Bộ Nội vụ từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

Xem toàn văn Danh mục tài liệu tham khảo: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.426.974

Khách Online : 8.303