Thông báo số 1485/TB-BNV ngày 10/4/2018 của Bộ Nội vụ về danh sách dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2018

Xem toàn văn Thông báo số 1485/TB-BNV: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.425.706

Khách Online : 8.229