Thông báo số 1485/TB-BNV ngày 10/4/2018 của Bộ Nội vụ về danh sách dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2018

Xem toàn văn Thông báo số 1485/TB-BNV: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.959.628

Khách Online : 382