Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Quyết định số 876/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem Bảng 1 kèm theo Quyết định số 876/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem Bảng 2 kèm theo Quyết định số 876/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem toàn văn Quyết định số 878/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem toàn văn Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem toàn văn Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến: Tải về
Mời xem dự thảo Công văn hướng dẫn: Tải về
Phụ lục kèm theo: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.689.416

Khách Online : 1.020