Quyết định số 989/QĐ-BNV ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 989/QĐ-BNV và Kế hoạch kèm theo: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.269.004

Khách Online : 633