Quyết định số 956/QĐ-BNV ngày 07/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc thanh lý xe ô tô

Xem toàn văn Quyết định số 956/QĐ-BNV: Tại đây
Xem thông tin về Đơn vị tổ chức bán đấu giá, Tài sản bán đấu giá: Tại đây 

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.427.256

Khách Online : 8.328