Quyết định số 913/QĐ-BNV ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Quyết định số 913/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Quyết định số 913/QĐ-BNV Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.257.353

Khách Online : 1.249