Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Quyết định số 909/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.227.774

Khách Online : 574