Quyết định số 843/QĐ-BNV ngày 31/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Xem toàn văn Quyết định số 843/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Quyết định số 843/QĐ-BNV Tải về
Danh mục 1 Tải về
Danh mục 2 Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.346.228

Khách Online : 1.037