Quyết định số 831/QĐ-BNV ngày 17/05/2018 của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Xem toàn văn Quyết định số 831/QĐ-BNV: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.426.164

Khách Online : 8.259