Quyết định số 798/QĐ-BNV ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 798/QĐ-BNV và danh mục thủ tục hành chính: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.254.506

Khách Online : 768