Quyết định số 726/QĐ-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem toàn văn Quyết định số 726/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Quyết định số 726/QĐ-BNV Tải về
Chương trình hành động Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.749.075

Khách Online : 635