Quyết định số 70/QĐ-BNV ngày 31/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Quyết định số 70/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem danh mục kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.341.764

Khách Online : 860