Quyết định số 69/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch xây dựng các nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 69/QĐ-BNV Tại đây Tải về
Xem toàn văn Kế hoạch Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.147.872

Khách Online : 1.339