Quyết định số 661/QĐ-BNV ngày 26/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Xem toàn văn Quyết định số 661/QĐ-BNV và Danh mục mã định danh điện tử trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Quyết định số 661/QĐ-BNV Tải về
Danh mục mã định danh điện tử Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 29.170.476

Khách Online : 673