Quyết định Số 578 /QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 6 tháng đầu năm 2019

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

Phụ Lục 2

Phụ lục 3

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.149.090

Khách Online : 1.371