Quyết định số 572/QĐ-BNV ngày 03/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2022 của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định: Tải về
Xem Phụ lục Đề tài: Tải về
Xem phụ lục Dự án: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.255.253

Khách Online : 930