Quyết định số 545/QĐ-BNV, ngày 23/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ năm 2021

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định và Kế hoạch kèm theo: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.000.895

Khách Online : 902