Quyết định số 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Mời xem toàn văn và Phụ lục kèm theo Quyết định số 53/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.226.376

Khách Online : 573