Quyết định số 48/QĐ-BNV ngày 13/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 6 tháng cuối năm 2019

File đính kèm.

Quyế định số 48 của Bộ Nội vụ Tải về
Phụ lục kèm theo Quyết định số 48/QĐ-BNV Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.155.463

Khách Online : 1.406