Quyết định số 425/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Xem toàn văn Quyết định số 425/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Quyết định số 425/QĐ-BNV Tải về
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.320.416

Khách Online : 2.030