Quyết định số 424/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương: Tải về
Mời xem toàn văn Quyết định số 424/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.321.499

Khách Online : 1.903