Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Quyết định số 423/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem toàn văn Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.322.274

Khách Online : 2.042