Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

Xem toàn văn Quyết định số 420/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Quyết định số 420/QĐ-BNV Tải về
Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.319.775

Khách Online : 2.073