Quyết định số 330/QĐ-BNV ngày 13/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem toàn văn Quyết định số 330/QĐ-BNV và Báo cáo cải cách hành chính năm 2019: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.223.002

Khách Online : 1.412